Členkovo-brachiálny index (ABI)

     V roku 1950 Winsor po prvýkrát opísal členkovo-brachiálny index (ABI) ako „pomer systolického krvného tlaku (SBP) nameraného v členku k pomeru nameranému v
brachiálnej artérii“. Na začiatku bol tento parameter použitý ako neinvazívna metóda na skríning ochorenia periférnych artérií (PAD) na dolných končatinách.                                        
     Neskôr štúdie ukázali, že aj pri absencii príznakov PAD môže ABI slúžiť ako prognostický marker pre kardiovaskulárne ochorenia (CVD), a teda indikátor
aterosklerózy na iných vaskulárnych miestach. Na meranie by mal pacient pred testovaním odpočívať ležať v teplej miestnosti najmenej 10 minút. priemerný brachiálny tlak v tejto ruke a členku v nohe sa zaznamenáva postupne pomocou oscilometrickej tlakovej manžety. Index sa vypočíta podľa nasledujúceho vzorca. Pomer ABI medzi 1,0 a 1,4 sa považuje za normálny.

ABI = členkový SBP / brachiálny SBP

      Pacienti trpiaci na KVO, ktorí majú tiež nízky ABI, vykazujú vyššiu úmrtnosť v porovnaní s pacientmi s KVO, ktorí majú normálny ABI. Ako jeden z najdostupnejších markerov aterosklerózy je ABI vysoko vhodným meradlom na hodnotenie rizika KVO, zvlášť v primárnej starostlivosti.

logo-01

Coop Center, Orechová 60                                         900 42 Dunajská Lužná

0903 217 768

info@vaster.sk

Copyright © Vaster, s.r.o.