Zdravie pri práci

     Pre kardiovaskulárne skríningové programy je pracovné lekárstvo ideálnym miestom, pretože efektívne, ale jednoduché a dostatočne rýchle diagnostické metódy „na mieste“ ako je napríklad Arteriograph, , možno ľahko aplikovať na pracovných miestach, v kanceláriách, kde je k dispozícii vysoký počet zamestnancov v aktívnom veku.. Zamestnávatelia sú motivovaní poskytovať zamestnancom rôzne bonusy a sú ochotní znášať náklady na skríning úplne alebo čiastočne. Kardiovaskulárny skríning s metódou „starostlivosti na mieste“ Arteriografická metóda nevyžaduje lekárske prostredie.

Použite Arteriograph na

  • Preveriť kardiovaskulárne riziko medzi zamestnancami.
  • Poskytnúť rôzne bonusy zamestnancom a zamestnávateľom, pretože sú ochotní znášať náklady na skríning úplne alebo čiastočne.

Vedecké publikácie

1. Prevalencia a rozsah aterosklerózy u dospievajúcich a mladých dospelých

     V USA sa uskutočnila nadnárodná štúdia aterosklerózy pozostávajúca z viac ako 2 800 mladých dospelých, čiernych a bielych mužov a žien, ktorí boli pitvaní. Cieľom bolo vyhodnotiť rozsah, prevalenciu a topografiu aterosklerotickej lézie.
     Výsledok odhalil, že v brušnej aorte bola prevalencia vláknitého plaku u dospievajúcich vo veku od 15 do 19 rokov 13% a kalcifikácia týchto plakov bola 1,4%. Pri vekovom rozmedzí 30 až 34 rokov môžeme vidieť veľmi veľké zvýšenie prevalencie vláknitého plaku na 65% a takmer 13% z nich bolo kalcifikovaných. Situácia medzi bielymi ženami nie je oveľa lepšia.
     Z týchto alarmujúcich výsledkov teda môžeme vyvodiť záver, že aj u mladých dospelých sa kalcifikácia aorty vyskytuje asi u 13% osôb, čo môže byť prijateľným dôvodom frekvencie kardiovaskulárnych príhod v tejto vekovej skupine.  Z toho dôvodu je potrebné venovať osobitnú pozornosť skríningu hlavnej skupiny pracovníkov s ohľadom na ochranu a podporu zdravia na pracovisku. Arteriograf sa preukázal ako spoľahlivý prístup pri hodnotení celkového zdravia a pohody zamestnancov na pracovisku meraním hlavných parametrov na hodnotenie rizika aterosklerózy.

logo-01

Coop Center, Orechová 60                                          900 42 Dunajská Lužná

0903 217 768

info@vaster.sk

Copyright © Vaster, s.r.o.