Význam mikrocirkulácie

dialnice5

Je zrejmé, že nerušený krvný tok je veľmi dôležitý pre udržovanie nášho zdravia. Pokiaľ v určitom mieste mikrocirkulácia nefunguje úplne spoľahlivo, zhoršuje sa tam proces látkovej výmeny medzi krvou a tkanivom. To znamená, že okolité bunky za určitých okolností nebudú dostatočne zásobované kyslíkom a živinami, odpadové produkty a ďalšie splodiny, ktoré vzídu z látkovej výmeny, zároveň nebudú v dostatočnej miere odvádzané. Tým bude negatívne ovplyvnená funkcia a výkonnosť týchto buniek a nimi tvorených orgánových sústav. Dá sa teda povedať, že funkčný stav určitého orgánového systému do značnej miery závisí na tom, ako spoľahlivo funguje jeho mikrocirkulácia.

Príčiny narušenej cirkulácie

Prekrvenie nášho organizmu môže byť ovplyvnené najrôznejšími faktormi. Z tohto hľadiska zohráva celkom rozhodujúcu rolu stav krvných ciev. V ideálnom prípade sú cievy pružné, elastické a bez usadenín. U mnoho ľudí však, či už vplyvom chorobných procesov, alebo veku, dochádza k usadzovaniu tzv. plaku na vnútorných stenách ciev. To vedie k tomu, že cievy postupne tvrdnú a zužujú sa. Ľudovo sa tomu hovorí kôrnatenie ciev, medicína to nazýva arteriosklerózou. K hlavným rizikovým faktorom arteriosklerózy patrí nedostatok pohybu, zlá výživa a nadváha, fajčenie, vysoký krvný tlak a stres. Vzhľadom k tomu, že na tom všetkom má veľký podiel náš životný štýl, je arterioskleróza priraďovaná k tzv. civilizačným chorobám. Ďalším faktorom je staroba. Asi od 40.roku života sa začínajú na cievach prejavovať príznaky opotrebovania. Tkanivo je postupne tvrdšie a krehkejšie. Takmer u všetkých ľudí vysokého veku sa dá konštatovať arteriosklerózu.

Ale aj veľa iných ochorení, napr. poruchy metabolizmu, ako je diabetes mellitus, poruchy metabolizmu tukov, choroby kardiovaskulárneho systému či cievne ochorenia, môžu viesť k poškodeniu ciev, a tým aj k poruchám prekrvenia v najmenších cievach. Okrem toho môžu spôsobiť poruchy prekrvenia aj vedľajšie účinky niektorých liekov.

Angiopatia je ochorenie krvných ciev. Väčšinou je tým myslené poškodenie artérií a arteriol. Ak sú postihnuté najmenšie cievy, čiže arterioly a kapiláry, hovoríme o mikroangiopatii, postihnutie veľkých ciev nazývame makroangiopatia. Najčastejšou príčinou angiopatie je arterioskleróza.

Zdravotné dôsledky narušenej mikrocirkulácie

Stále dookola počujeme varovania pred dôsledkami arteriosklerózy a porúch prietoku  krvi veľkými cievami: hrozí srdcový infarkt alebo mozgová mŕtvica. Už výrazne horšie však býva väčšina ľudí informovaná o dôsledkoch narušeného krvného prietoku v najmenších cievach. Mnohí pacienti si ani neuvedomujú, že ich problémy a telesné indispozície môžu mať príčinu v poruchách mikrocirkulácie. Zmeny sú plazivé a často zostávajú dlhú dobu nepovšimnuté. Človek sa najprv cíti unavený a apatický, pretože jeho bunkám chýba potrebná energia. Svalstvo sa po telesnej záťaži horšie regeneruje, imunitný systém je oslabený, a tak sa zvyšuje náchylnosť k infekciám a liečebné procesy sa spomaľujú. A v konečnom dôsledku môže narušená mikrocirkulácia viesť k taktiež k akútnym a chronickým ochoreniam a k zhoršeniu stavu postihnutých tkanív a orgánov z hľadiska funkčnosti.

Aké sú následky narušenej mikrocirkulácie?

  • pretrvávajúci nedostatok energie v bunkách vedie k celkovému oslabeniu telesnej a duševnej výkonnosti
  • imunitný systém je oslabený a preto vzrastá náchylnosť k infekciám
  • podľa toho, aké tkanivo je postihnuté, dochádza k obmedzeniu funkčnosti určitých orgánov, prípadne k ich chronickým poruchám a ďalším, sekundárnym ochoreniam
  • pri aktuálnych ochoreniach hrozí zhoršenie ich priebehu
  • regeneračné a liečebné procesy sú spomalené. Okrem iného sa môžu dostaviť aj trvalejšie poruchy hojenia rán
  • znižuje sa krajná záťaž pri všetkých formách stresu. Stres môže zrýchliť svoje negatívne pôsobenie na naše telesné aj duševné zdravie

Ako súvisia jednotlivé anamnézy s narušenou mikrocirkuláciou a aké terapeutické prístupy z toho vyplývajú, sa dozviete v nasledujúcom blogu 😊