Diagnostické miesta

Na tejto mape si môžete zistiť, kde sa nachádza k vám najbližšie miesto, v ktorom sa vykonáva cievna diagnostika.                                 Po kliknutí na dané miesto sa vám zobrazia kontakné údaje.                                                                                                                            Prípadne si môžete váš nabližší kontakt vyhľadať zo zoznamu pod mapou.

Miesto Kontakt Telefón Email
SR
Bratislava MUDr. Igor Hajdúk MUDr. Igor Hajdúk 0905 384 757 hajdukigor@gmail.com
Dunajská Lužná VASTER s.r.o. Béla Kiss 0903 217 768 vaster@vaster.sk
Kolárovo Tradiline s.r.o. Mgr. Nagy Orsolya 0944 509 691 arteriograf.vm@gmail.com
Košice Bioinštitút plus s.r.o RNDr. Olga Bodnárová 0905 348 368 boinstitut@bioinstitut.sk
Nitra ENEPAT DETOX STUDIO Ing. Miroslava Neštická 0903 255 796 info@enepat.sk
Tvrdošin Milan Džugan – OTUS Milan Džugan 0903 501 911 dzugan@orava.sk
Veľký Meder Tradiline s.r.o. Mgr. Nagy Orsolya 0944 509 691 arteriograf.vm@gmail.com
ČR
Brno Centrum zdraví pro všechny Ing. Vendula Marková 608 976 951 info@zdraviprovsechny.cz
Brno Brněnské pivní lázně s.r.o Yvona Nováková 728 867 354 yvona10@seznam.cz
Frýdek-Místek Krevní centrum MUDr.Zenon Lasota z.lasota@krevnicentrum.cz
Mladá Boleslav MUDr. Martin Borský, s.r.o. MUDr. Martin Borský 737 999 702 mudr.borsky@gmail.com
Praha FYZNESS Roman Jurik 775 218 277 jurik@fyzness.cz
logo-01

Coop Center, Orechová 60
900 42 Dunajská Lužná

0903 217 768

info@vaster.sk