Prednášky o pozitívnych účinkoch cievnej terapie od odborných lekárov z rôznych medicínskych oblastí:

  • Rola nášho krvného obehu v oblasti podpory zdravia                                                                                                                                                          https://youtu.be/Z9vJXTmrTdo                                                                                                                                                                                                                                                  
  • Terapia BEMER očami chirurga a liečiteľa                                                                                                                                                                      https://youtu.be/5AySZfuMCVs                                                                                                                                                                                                                                             
  • Prednáška MUDr. Istvána Rozsosa, cievneho chirurga, o terapii BEMER                                                                                                                           https://youtu.be/Zka4P-e18Qo                                                                                                                                                                                                                                                                                       
  • Péter Duray – skleróza multiplex                                                                                                                                                                                     https://youtu.be/xr7X3nxFdMg                                                                                                                                                                                                                   
  • Péter Duray – Rehabilitácia v športe, zvýšenie výkonnosti, terapia BEMER                                                                                                                          https://youtu.be/rLpEN_IKRV0                                                                                                                                                                                                           
  • Ivett Schrammel, psychologička – Terapia BEMER z pohľadu psychológa                                                                                                              https://youtu.be/cMhF2B3wiX8                                                                                                                                                                                                        
  • Krása, kožné ochorenia, BEMER terapia                                                                                                                                                                        https://youtu.be/Mny3llKjFYY                                                                                                                                                                                                                   
  • Terapia BEMER vo veterinárnej medicíne                                                                                                                                                                                     https://youtu.be/E5ZceteUQWU