Prednášky o pozitívnych účinkoch cievnej terapie od odborných lekárov z rôznych medicínskych oblastí:

  • Rola nášho krvného obehu v oblasti podpory zdravia                                                                                                                                                          https://youtu.be/Z9vJXTmrTdo
  • Péter Duray – Rehabilitácia v športe, zvýšenie výkonnosti, terapia BEMER                                                                                                                          https://youtu.be/rLpEN_IKRV0
  • Bemer medzinárodný lekársky kongres                                                                                                                                                                                 https://youtu.be/_oS9NJSD_s0
  • Terapia BEMER očami chirurga a liečiteľa                                                                                                                                                                      https://youtu.be/5AySZfuMCVs
  • Prednáška MUDr. Istvána Rozsosa, cievneho chirurga, o terapii BEMER                                                                                                                           https://youtu.be/Zka4P-e18Qo
  • Péter Duray – skleróza multiplex                                                                                                                                                                                     https://youtu.be/xr7X3nxFdMg
  • Ivett Schrammel, psychologička – Terapia BEMER z pohľadu psychológa                                                                                                              https://youtu.be/cMhF2B3wiX8
  • Krása, kožné ochorenia, BEMER terapia                                                                                                                                                                        https://youtu.be/Mny3llKjFYY
  • Terapia BEMER vo veterinárnej medicíne                                                                                                                                                                                     https://youtu.be/E5ZceteUQWU