Mikrocirkulácia - 1.časť

Pokiaľ orgány a tkanivá nie sú až do najmenších cievok správne prekrvené, nemôžu byť dostatočne zásobené kyslíkom a najdôležitejšími živinami. To negatívne ovplyvňuje výkonnosť nášho tela. Horšie sa regenerujeme, pociťujeme únavu a sme náchylnejší k ochoreniam. Okrem toho sa to môže postupne prejaviť aj na zhoršujúcej sa funkcii príslušných orgánových systémov. Dôsledkom nedostatočného prekrvenia môžu byť indispozície a ochorenia, ako sú chronické poruchy hojenia rán, chronické metabolické ochorenia, chronické ochorenie ciev či chronické bolesti, resp. tieto problémy môžu byť nedostatočným prekrvením zosilnené.

Chceli by sme vám vysvetliť význam dobre fungujúceho krvného obehu, a zamerať sa pritom predovšetkým na význam mikrocirkulácie v prípade rôznych anamnéz. Mikrocirkuláciou je označovaná tá časť krvného obehu, ktorá prebieha v hustej sieti najmenších ciev. V mnoho prípadoch sa dá cielenou stimuláciou mikrocirkulácie zlepšiť pocit osobného komfortu aj zdravotný stav. Význam najmenších ciev a vplyv fungujúcej mikrocirkulácie na naše zdravie býva podceňovaný. Súvislosť medzi narušenou mikrocirkuláciou a najrôznejšími ochoreniami a indispozíciami je síce zrejmá, avšak pri stanovení diagnózy a terapie sa na túto tému doteraz zabúdalo. Jedným z dôvodov je fakt, že zložité procesy a interakcie medzi najmenšími cievami a bunkami cieľových orgánov ešte neboli dostatočne objasnené, a preto tiež neboli stanovené možné liečebné postupy.

Prajeme si, aby sa téma mikrocirkulácie dostala do širšieho povedomia, a zároveň hodláme prispieť k tomu, aby procesom odohrávajúcim sa v tých najmenších cievach bola venovaná väčšia pozornosť. Terapeutické možnosti obnovy narušenej mikrocirkulácie, a tým aj zlepšenie zdravotného stavu človeka a jeho pocitu komfortu, sú v súčasnej dobe obmedzené. Podporujeme výmenu skúseností medzi vedcami, lekármi a rozhodujúcimi osobnosťami v oblasti zdravotníckej politiky s cieľom ďalej pokročiť vo výskume mikrocirkulácie. Tento pokrok je totiž predpokladom pre získavanie hlbších znalostí a zároveň pre vývoj nových liečebných postupov.   

Mikrocirkuláciu skúmajú vedci na celom svete. K oblastiam, ktoré nás obzvlášť zaujímajú, patrí fungovanie mikrociev, rola mikrocirkulácie v priebehu najrôznejších ochorení a prostriedky k stimulácii mikrocirkulácie. V posledných rokoch sme na tomto poli získali mnoho nových znalostí. Vieme napríklad, že narušená mikrocirkulácia – známa pod odborným termínom mikro-vaskulárna dysfunkcia (MVD) – je spojená s chorobami ako diabetes a môže viesť k poškodeniam očí, obličiek a nervov. Novšie štúdie zároveň ukazujú, že naopak náš životný štýl sa prejavuje na stave mikrocirkulácie – môže byť napríklad nepriaznivo ovplyvnená obezitou a nedostatkom pohybu. Pokiaľ budeme mikrocirkulácii venovať väčšiu pozornosť, môžeme tým prispieť k prevencii, včasnému odhaleniu a účinnej liečbe mnohých ochorení.