Aby sme zistili funkčnosť nášho cievneho systému, už nemusíme navštíviť lekára.

Význam cievnej diagnostiky s pomocou Arteriografu a príprava na vyšetrenie.

Primárnym významom cievnej diagnostiky je PREVENCIA voči srdcovo-cievnym príhodám.

Aj v diagnostike aj v liečbe kardiovaskulárnych ochorení nastalo výrazné zlepšenie oproti situácii pred niekoľkými rokmi. Ochorenie srdca a ciev však stále patrí medzi najčastejšie príčiny predčasného úmrtia.

Zdravie je to najcennejšie, čo v živote máme. Realita je však taká, že si ho vedome ale aj nevedome každodenne poškodzujeme nevhodným stravovaním, nedostatkom pohybovej aktivity, nedostatočným odpočinkom, fajčením, alkoholom, neustálym stresom a príliš rýchlym životným tempom.

Nesprávna životospráva sa vo veľkej miere podpisuje aj pod kardiovaskulárne ochorenia. Životospráva je pritom faktor, ktorý je ovplyvniteľný – nami ovplyvniteľný! Záleží len na nás, ako budeme žiť, ako sa budeme stravovať, koľko a kedy sa budeme pohybovať …

Svoje cievy si môžeme chrániť aj tým, že sa včas informujeme o ich stave, o stupni aterosklerózy, a to ešte v takzvanom bezpríznakovom štádiu. V pozadí väčšiny komplikácií srdcovo-cievnych ochorení je ateroskleróza. Včasnou diagnostikou a včasnou liečbou je možné predchádzať smrteľným následkom tohto ochorenia – srdcovému infarktu a cievnej mozgovej mŕtvici. Až v 30% prípadov je prvý klinický príznak aterosklerózy bohužiaľ aj posledným.

Až donedávna nebola dostupná jednoduchá, bezbolestná a neinvazívna vyšetrovacia metóda, ktorá by zavčas dokázala odhaliť prvotné príznaky aterosklerózy. Včasná diagnostika umožní začať včasnú liečbu, ktorá môže byť vzhľadom k novým prístupom preventívnej medicíny i nefarmakologické!

V prípadoch začínajúcich poškodenia, kedy sú zmeny na cievach nevýrazné, drobné, môžeme dosiahnuť zlepšenie zdravotného stavu napríklad zmenou životosprávy – zmenou stravovania, zvýšením pohybových aktivít a obmedzením aktivít vedúcich k stresu. O tom sa jednoducho hovorí, ale menej ľahko sa to uvádza do praxe. Preto je veľkou výhodou aj ďalšie riešenie v podobe fyzikálnej cievnej terapie, s ktorou máme osvedčené výsledky nielen v prvotných štádiách aterosklerózy, ale výrazné zlepšenia evidujeme aj u rizikovejších skupín klientov.

Ale musíme si uvedomiť, že ak chceme riešiť akíkoľvek  problém, najprv  MUSÍME O TOM VEDIEŤ!

A dozvedieť o možných poruchách našich ciev sa môžeme veľmi jednoduchým vyšetrením pomocou cievnej diagnostiky. Obrovskou výhodou Arteriografu je aj to, že výsledky merania vie pochopiť naozaj každý. Samotné vyšetrenie Arteriografom predstavuje meranie, ktoré je podobné meraniu krvného tlaku na ramene, po čom nasleduje počítačové spracovanie a vyhodnotenie výsledkov. Vyšetrovaný dostane správu o funkčnom stave svojich ciev a tiež doporučenie ako postupovať ďalej.

Z hľadiska vyšetreného človeka môže byť taktiež dôležitá hmatateľnosť akejkoľvek činnosti, ktorú vykonáva v záujme svojho zdravia. Napríklad keď prestane fajčiť, piť kávu, alkohol, venuje viac pozornosti svojmu stravovaniu, vyhýba sa stresovým situáciám, alebo sa naučí tieto situácie kontrolovať, dopraje si viac pohybu, športu a oddychu, atď. Samozrejme sa nevzdáva a pokračuje vo svojej novej životospráve, so svojou terapiou s väčšou vytrvalosťou, elánom, keď z času na čas uvidí na výsledkoch Arteriografu, akou mierou sa zlepšil stav jeho vaskulárneho systému.

Príprava na vyšetrenie:

10 hodín pred vyšetrením nekonzumujte alkohol a 3 hodiny pred vyšetrením nefajčite, nepite kávu a nekonzumujte ťažké jedlá. 1 hodinu pred vyšetrením zvýšte príjem tekutín – vody, neperlivej minerálky. Lekárom predpísané lieky užite podľa predpisu.

Samotné meranie sa vykonáva v pokojovom stave ležmo cca 5-10 minút po fyzickom aj mentálnym odpočinku. Počas merania je potrebné minimalizovať možné rušivé faktory – pred meraním si vždy stíšte telefón!

V prípade záujmu o cievnu diagnostiku nás kontaktujte emailom alebo telefonicky.                                    

Mohlo by Vás zaujímať ...

V akom stave sú vaše cievy?
Viete v akom stave máte svoje cievy? Lektor: Béla KissPrečítaj viac »
Zistenie funkčnosti ciev bez lekára.
Aby sme zistili funkčnosť nášho cievneho systému, už nemusíme navštíviťPrečítaj viac »
Zoberme si zdravie do vlastných rúk.
Zoberme si naše zdravie do vlastných rúk.      VPrečítaj viac »
Ako zastaviť starnutie?!
Ako vieme v jednom kroku posilniť obranyschopnosť , prinavrátiť stratenúPrečítaj viac »
Zrozumiteľne o našich cievach.
Zrozumiteľne o našich cievach.   Pre každého, kto si cení svojePrečítaj viac »
mapa-01

Copyright © Vaster, s.r.o.