Zrozumiteľne o našich cievach.  

Pre každého, kto si cení svoje zdravie.

     Nesmierne ma teší, že sa táto publikácia dostala k Vám, a ešte viac ma bude tešiť, ak si ju aj prečítate, lebo tým sa budete môcť zoznámiť s informáciami, ktoré môžu významne prispieť k ochrane, alebo obnoveniu Vášho zdravia. Čo ma doviedlo k tomu, aby som Vám pripravil tento informačný materiál?

     Od roku 2001 som terapeutom a bohužiaľ môžem povedať, že väčšina ľudí ktorým som poskytol pomoc ochorela z dôvodu, že nemala ani základné vedomosti týkajúce sa ochrany zdravia. Ak by sme náš život prirovnali k horolezectvu, väčšina ľudí lezie po svojich skalách naslepo. Takmer v každom prípade je iba otázkou šťastia kto kedy sa zraní, utrpí nehodu alebo padne zo skaly. Veľkú rolu v tom, bohužiaľ, zohráva nielen nedostatok náležitého vzdelania, ale aj ľahostajnosť ľudí.

     Tento materiál som vytvoril pre tých, ktorí si chcú vidieť jasnejšie a vyhnúť sa evidentným prekážkam, priepastiam a chceli by prejsť svojou cestou v bezpečí, živí a zdraví. Objasním tému o zdraví, ktorá sa týka každého bez ohľadu na vek či pohlavie. Naša téma bude krvný obeh a s ním súvisiace prípadné problematiky. Poskytnem krátke vysvetlenie fungovania cievneho systému a to, od čoho závisí zdravie našich ciev. Cievny systém môžete poznať aj ako  vaskulárny systém alebo krvný obeh. Myslím si, že viacerí budú prekvapení z toho, ako málo vedeli o jednom z najdôležitejších systémov nášho organizmu, o  cievnom systéme. Sľubujem, že svoje myšlienky nastolím vo forme, ktorá bude každému zrozumiteľná. Aj keď občas použijem odborné výrazy, vždy vysvetlím ich presný význam. Garantujem, že to bude zrozumiteľné aj pre deti, laikov a starších.

     Predstavím Vám aj jeden relatívne jednoduchý lekársky prístroj na cievnu diagnostiku, vďaka ktorému v priebehu cca. 10 minút pomocou 12 parametrov dokážeme vytvoriť celkový obraz ohľadom porúch fungovania nášho vaskulárneho cievneho systému, tým pádom prípadné poruchy je možné identifikovať ešte vo fáze, keď je možné zabrániť vážnejším zdravotným problémom. Samozrejme diagnostikovať problém bez adekvátneho návrhu nápravy nie je priam ideálne, preto Vám poskytnem aj riešenia.

     Jedným z riešení je taktiež zaužívaný, bezpečný medicínsky prístroj na terapiu vaskulárneho cievneho systému. S oboma prístrojmi mám dlhoročné skúsenosti, o ktoré by som sa chcel podeliť aj s Vami. Ako terapeut sa samozrejme venujem ľudskej bytosti komplexne a napríklad v prípade výskytu zdravotného problému pomôžem aj pri objasnení jeho duševnej príčiny. Na základe prvej osobnej konzultácie a vhodného hodnotenia celkového stavu sa snažím nájsť na individuálny problém každého to najlepšie riešenie na fyzickej, duševnej a psychickej úrovni. Našťastie mám čoraz viac vedomostí, skúseností a prístrojov k dispozícii na to, aby som bol schopný pomôcť tým, ktorí by chceli obnoviť alebo zachovať vlastné zdravie, či zdravie svojej rodiny.

     V tejto publikácii sa budeme venovať vyslovene problémom vaskulárneho (cievneho) systému a ich liečbe, ale chcem aby ste vedeli, že to nie je všetko čo riešime. Ak sa mi podarí vzbudiť Váš záujem a rozhodnete sa, že by ste využili moju pomoc, alebo by ste ku mne nasmerovali rodinného príslušníka, príbuzného či známeho, pokojne ma kontaktujte.

     Ďakujem Vám za prečítanie krátkeho úvodu a ak ste sa rozhodli prečítať si tuto publikáciu až do konca, želám Vám k tomu veľa trpezlivosti a vytrvalosti. Dúfam že ňou dosiahnem svoj cieľ. Veľa dôležitých vecí budete vidieť jasnejšie a keď sa rozhodnete, dokážete zachrániť svoje zdravie. 

Čo je bolesť?

     Som si istý, že všetci poznáme bolesť a vieme čo je jej cieľom. Keby nie, ja Vám to prezradím. Bolesť je pocit, ktorý nám naznačuje riziko zranenia alebo choroby sprevádzaného potenciálnym poškodením tkaniva a nabáda človeka k zabráneniu alebo vhodnému riešeniu takého chorobného stavu. Rozlišujeme dva základné typy bolesti: rýchlu, náhlu bolesť a pomalú, dlhotrvajúcu  bolesť. Vnímanie oboch typov bolesti sa realizuje na nervových zakončeniach receptory bolesti, odkiaľ sa impulz sprostredkovaním nervového systému posúva do mozgu. Základnou úlohou lekára či terapeuta je zistenie príčiny bolesti, a vyliečením nepriaznivého zdravotného stavu odstránenie samotnej bolesti. Tlmenie bolesti je do určenia presnej diagnózy zvyčajne zakázané. Pri tlmení bolesti je najdôležitejšie riešenie príčiny bolesti s cieľom obnovenia stavu pred vzniknutím bolesti.

      Bolesť je teda v skutočnosti SOS signálom nášho organizmu na to, že niečo nie je v poriadku. Tým sa stáva bolesť našim priateľom, dobroprajníkom. Je lepšie mať bolestivý problém, pretože v takom prípade dokážeme skúmať príčinu bolesti a ak problém správne vyriešime, ako odmenu dostaneme zánik bolesti. Menej správnym riešením je potláčanie bolesti analgetikom. Takým riešením totiž bolesť nemotivuje chorého k nájdeniu konkrétneho problému a jeho vyriešeniu.

      K porozumeniu ďalších faktov je táto informácia dôležitejšia ako by sme mysleli. Ďalšou závažnou otázkou je, koľkí z nás si uvedomujú, že bezbolestný stav, kedy sa cítime relatívne dobre vôbec nemusí znamenať, že nás organizmus netrpí nejakým vážnym problémom. Bohužiaľ aj problémy cievneho systému patria do kategórie bezbolestných problémov. Naše cievy nebolia, preto ani netušíme v akom stave môžu byť. Bolesť, závrat sú už následkom často dlhoročne trvajúceho postupného zhoršovania problému cievneho systému.

     Existujú mierne príznaky, ktoré naznačujú nesprávne fungovanie ciev. Jedným z týchto príznakov môže byť napríklad častý výskyt studených nôh a rúk, alebo aj ťažké, pomalé hojenie rán na tele, pokožke. Tieto príznaky síce nie sú bolestivé, pekne však naznačujú poruchu mikrocirkulácie. Pokožku máme pred očami, preto na nej môžeme cirkulačné problémy zbadať okamžite. Na pokožke je to očividné, v takom prípade si však môžeme byť na 100% istý, že vo vnútri, kde je to neviditeľné, nevnímateľné, môže byť problém prítomný v oveľa širšom spektre a pomaly, ale isto ničí naše vnútorné orgány.

Najčastejšia príčina smrti.

     Zo štatistík bohužiaľ vyplýva, že príčinou smrti každého druhého človeka sú poruchy mikrocirkulácie, respektíve kardiovaskulárne (srdcovocievne) ochorenia vyvinuté z aterosklerózy. Srdcový infarkt, mozgová porážka zbierajú svoje obete najčastejšie nečakane a občas v prekvapivo mladom veku. Tieto kardiovaskulárne príhody sú poslednými zastávkami dlhého procesu. Keď sa tento vnútorný proces prejaví aj bolesťou, vo väčšine prípadov je už nevyliečiteľný, mení sa na smrteľnú chorobu, ktorá drasticky skracuje kvalitný život. Bohužiaľ len málo ľudí vie o tom, že 65. roku života sa dožije iba 60 percent mužov!

     Prístroj s názvom Arteriograf je výsledkom vývoja maďarskej zdravotníckej technológie, jeho pomocou dokážeme vytvoriť obraz porúch fungovania nášho cievneho systému a chorobu je možné diagnostikovať ešte vo fáze, keď je možné zabrániť vážnejším zdravotným problémom. Verte mi, že keby to bolo na mne, ak by som bol ministrom zdravotníctva, ako prvé by som zaviedol povinné používanie tohto prístroja v každej ordinácii, na každej poliklinike a  zdravotníckom zariadení a minimálne dva krát za rok by som každému umožnil zhodnotenie stavu cievneho systému. Tiež by som zriadil osobitné skríningové centrá. Namiesto toho sa však lekári a ich pacienti uspokoja s jednoduchým zmeraním krvného tlaku. Pravdepodobne preto, lebo prístroj bol doteraz menej známy. (Neskôr si vyjasníme, aký veľký rozdiel je medzi jednoduchým odmeraním krvného tlaku a meraním Arteriografom)

     Našťastie Arteriograf používajú už stovky lekárov všade po Európe. Týchto lekárov, zdravotníkov, ktorí vo svojich ordináciách, na poliklinikách používajú Arteriograf, vyhľadávajú pacienti väčšinou z rôznych dôvodov, majú však možnosť vykonať aj cievnu diagnostiku. Používajú Arteriograf okrem lekárov aj ľudia, ktorí vykonajú meranie aj zdravým pacientom zo skríningových, preventívnych dôvodov. Bez ohľadu na to, v akom prípade sa vyšetrenie uskutoční, výsledky merania, povahu parametrov, ktorými sa analyzujú jednotlivé oblasti musíme vysvetľovať každopádne tak, aby vysvetlenie bolo pre pacienta čo možno najviac zrozumiteľné, lebo len tak si dokáže uvedomiť dôležitosť diagnostiky. Jednou z úloh tejto publikácie je aj to, aby umožnil lepšie pochopenie výsledkov merania komukoľvek, či už pred diagnostikou alebo po nej.

Krátky obsah publikácie.

  • Musíme poznať rozdiel medzi aterosklerózou a arteriálnymi funkciami. Chcel by som vysvetliť súvislosť medzi meranými parametrami a aterosklerózou.
  • Vysvetlím, ako a s ktorým parametrom súvisí endoteliálna dysfunkcia , čiže dysfunkcia vnútornej steny Je veľmi dôležité to vedieť.
  • Budeme sa venovať aj centrálnemu tlaku. Je známe, že periférny tlak sa meria na nadlaktí. Takmer každý si stále myslí, že dôležitá je práve táto tlaková hodnota. Nie je to však tak, skutočne dôležitým je krvný tlak meraný pri srdci. Takže si objasníme aj pojem centrálneho tlaku.
  • Poukážem aj na to, akým spôsobom je možné pomocou Arteriografu predpovedať ochorenie pacienta, dokonca aj jeho smrť. Toto je tiež veľmi dôležité.

Kedy sa začína ateroskleróza?   

Prvou otázkou je teda to, aká je súvislosť medzi Arteriálnym Stiffness a aterosklerózou? Po prvé, čo je Arteriálny Stiffness? STIFF znamená po anglicky neohybný, stuhnutý. STIFFNESS – neohybnosť, stuhnutosť. V odbornej literatúre sa môžete dočítať, že Arteriálny Stiffness jednoznačne úzko súvisí s aterosklerózou na rôznych miestach arteriálneho systému. Je evidentné, že usadzovanie vápnika na vnútornej stene veľkých a stredných ciev (kalcifikácia Aorty) úzko súvisí s Arteriálnym Stiffness.

      V tejto súvislosti je potrebné spomenúť šokujúce výsledky jednej americkej štúdie. Vykonali pitvu viac ako 2 800 zdravých mladých ľudí vo veku 15-34 rokov, ktorí boli obeťami nehody, samovraždy alebo vraždy, čiže nezomreli prirodzeným spôsobom v dôsledku ochorenia. Počas pitvy skúmali rozsah, výskyt a miesto aterosklerózy. Výsledky pitiev poukázali na to, že výskyt fibróznych plakov (usadenín) v brušnej aorte bola vo vekovej kategórii 15-19 rokov, čiže prakticky v tínedžerskom veku, viac ako 13%. Je to šokujúce preto, lebo človek by si myslel, že ateroskleróza sa v takom mladom veku nemôže objaviť v žiadnej forme. Avšak z tých 13% bolo 1,4% prípadov užkalcifikovaná, to znamená že sa vytvorila už nezvratná kalcifikácia. Tento pomer bol vo vekovej kategórii 30-34 rokov 65,2 %, z toho 12,8 % už kalcifikovaných. To znamená, že proces kalcifikácie sa začína už veľmi skoro. Táto štúdia je nepochybným dôkazom, pretože tieto čísla boli výsledkom pitvy. Pitva je v medicíne proces, ktorý dá odpoveď na všetky otázky. Vo svetle týchto vedomostí je jasnejšia napríklad aj príčina náhleho kolapsu a smrti mladého športovca priamo na futbalovom ihrisku v dôsledku srdcového infarktu, ktorý inač bol v plnej sile, a z lekárskeho hľadiska bol úplne zdravý.

Ako vieme zistiť aterosklerózu?

      Teraz už vieme, že ateroskleróza sa začína veľmi skoro a desaťročia prebieha prakticky bezpríznakovo. Na včasné diagnostikovanie aterosklerózy v klasickej medicíne okrem Arteriografu žiaľ neexistuje rýchle, presné, bezbolestné a efektívne riešenie, ktoré je možné vykonať kdekoľvek a kedykoľvek. Pozrime sa však, podľa čoho by sme mohli identifikovať aterosklerózu. Hladina cholesterolu je jednoznačným príznakom? Nie, veľa ľudí s normálnou hodnotou cholesterolu zomrie na aterosklerózu. Krvný tlak je jednoznačným príznakom? Tiež nie, veľa ľudí s vážnou aterosklerózou nemá žiaden problém s krvným tlakom. Osteoporóza by mohla byť tiež jedným z príznakov aterosklerózy, keďže čím vážnejšou osteoporózou človek trpí, tým silnejšie je aj usadzovanie ciev, žiaľ ale ani táto nie je dôveryhodná diagnóza, lebo ani človek vo veku 25-45 rokov s vážnou aterosklerózou nemusí mať osteoporózu. Aké ďalšie tradičné metódy existujú? Zistí EKG aterosklerózu? Nie! Preto je nutné použiť Arteriograf. Vyšetrením arteriálnych funkcií dokážeme zistiť aterosklerózu už v počiatočnom štádiu. 

Arteriálny vek.

     Rýchlosť pulznej vlny aorty, ukazuje hodnota PWV. (P-pulz, W-pulzná vlna, v-rýchlosť) Rýchlosť pulznej vlny aorty prezrádza informácie ohľadom pružnosti aorty, či je Stiff alebo nie. Z tejto hodnoty je teda možné určiť stav vývoja Arteriálneho Stiffness. Prečo hovoríme, že na meranie tejto hodnoty je vhodná rýchlosť pulznej vlny? Je to čistá fyzika. Predstavme si 2 kusy 100 m dlhých hadíc s rovnakým priemerom. Jedna je kovová a druhá je gumová. Pružnosť alebo tuhosť steny hadice určuje rýchlosť pulznej vlny. Keď pustíme vodu s rovnakým tlakom do hadíc, koncom kovovej hadice vytečie voda rýchlejšie ako koncom gumenej. Hlavne, keď sú hadice tekutinou naplnené  a tlak obmieňame opakovane s daným rytmom, s pulzovaním. Z dôvodu pružnosti gumenej hadice a pre rozpínanie hadice z tlaku tekutiny, tekutina dosiahne koniec hadice neskôr, pretože tlak zväčší vnútorný objem gumenej hadice, tak sa do nej zmestí viac tekutiny. V našich cievach prebieha podobný proces, kedy srdce vypudí krv do aorty, dajme tomu v množstve 1 dl. Vplyvom tlaku srdca sa vytvorí energia, ktorá rozpína stenu cievy vďaka jej pružnosti. Čím pružnejšia je stena cievy, tým ľahšie rozpína stenu cievy. Rýchlosť tohto prúdenia krvi závisí od pružnosti aorty. Väčšou pružnosťou je pomalšie, väčšou tuhosťou je rýchlejšie. Stručne povedané, pružnosť artérie, (Arteriálny Stiffness) je možné zistiť rýchlosťou pulznej vlny aorty.

       Pozrime sa na vlastnosti pulznej vlny. Pulzná vlna je znázornená na takzvanej pulznej krivke a mali by sme vedieť ako táto krivka vyzerá. Pulzná krivka je vyvolaná tlakovou vlnou, ktorú vypudí srdce. Pozor, nepomýľte to s prúdením. Prúdenie znamená napríklad neprerušený prúd tečúcej vody z vodovodu. Z hľadiska fyziky to znamená, že častice tekutiny sa posúvajú danou rýchlosťou. Tlaková vlna vyvolaná srdcom nemá nič spoločné s prúdením. V tlakovej vlne odovzdáva jedna častica tekutiny energiu druhej, ale častice ostávajú na mieste kde boli, ako v prípade tsunami. Pozrime sa teraz na to, ako sa toto tsunami správa. Pozrime sa, ako Arteriograf zobrazuje túto vlnu. Na úrovni druhej tretiny krivky môžeme vidieť malý záhyb, ktorý značí koniec sťahu srdca , keď sa aortálna chlopňa uzavrie. Toto je koniec jedného tlakového cyklu, keď srdce ochabne. Po vypudení dávky krvi  v srdci klesne tlak. Následkom tohto poklesu chlopňa uzavrie. Keď chlopňa náhle uzavrie, vznikne mierna sacia sila, ktorá potrasie tento tlakový stĺpik. A toto sa ukazuje na krivke. Toto je takzvaná dikrotická vlna, čo značí koniec systolického tlaku.

     Asi každý vie, že systolický tlak (Sys) je tlak krvi v tepnách počas systoly – teda sťahu srdca a vypudenia čerstvej krvi do obehu a diastolický tlak (Dia) je tlak krvi v cievach počas diastoly – pokojového stavu srdca medzi dvoma sťahmi. Pri kontrakcii srdcových svalov, kedy srdce vypudí krv, toto vypudenie sa nazýva Ejekcia (ED).  Vo výsledkoch merania je toto vypudenie ejekčný čas, alebo systolický čas, čo je uplynulý čas medzi otvorením a uzatvorením  aortálnej chlopne. Pozrime si teraz na tejto krivke počet vĺn počas jedného sťahu srdca. Sú dva vlny. Prvá vlna – priama (P1) a druhá vlna – odrazená (P2).  Prvá vlna je znakom energie vypudenej sťahom srdca a druhá je odrazom tejto vlny.  Ako príklad si predstavme situáciu, keď niečo hodíme do bazéna, ten predmet vyvolá vlnu, ako náhle ale táto vlna narazí na stenu bazéna, odrazí sa od nej a zrazí sa s pôvodnou vlnou. Podobný proces sa odohráva aj v aorte. Na konci  brušnej aorty, v oblasti bedier je vetvenie do dolných končatín, od ktorého sa táto vlna odráža a vytvára sa druhá systolická vlna. Počítač   odpočíta Amplitúdu druhej vlny(P2) z amplitúdy prvej vlny (P1), výsledok vydelí amplitúdou väčšej vlny a tento výsledok vynásobí 100. Toto je vlastne princípom zistenia takzvaného Augmentačného indexu , čo budeme riešiť ako ďalší dôležitý parameter. Touto metódou sa dajú získať dôležité informácie o funkcii buniek v cievnej stene a o pružnosti hlavnej tepny (aorty). Čím pružnejšia je stena tejto tepny – nižšia rýchlosť pulzovej vlny, tým je aorta zdravšia a tým pádom Arteriálny vek je nižší ako fyzický vek vyšetrovaného jedinca.

Augmentačný index. (Aix brachial)

 Ďalším parametrom je takzvaný Augmentačný index. (Aix brachial) Táto hodnota má veľmi málo spoločného so Stiffness. Je to iný parameter. Tento parameter nám ukazuje mieru aktivity malých artérií. Malé artérie sú cievy menšie ako 0,3 mm. V medicíne ich nazývame arterioly. To sú naše vlásočnice, v ktorých sa uskutoční mikrocirkulácia. Pumpujúca  sila srdca na arterioly už nevplýva. Tieto cievky samy majú tlačiť krv vlastným rytmickým pohybom v smere periférií k bunkám, kde sa odohrá látková výmena. Tento rytmický pohyb steny ciev v medicíne nazývame Vazomociou, alebo Vasomotorikou. Prekrvenie jednotlivých orgánov závisí od nich. Každý z nás má asi skúsenosť a významným klesnutím pozornosti po výdatnom obede, občas sme schopný v takom stave zaspať aj na nejakej prednáške. Nie preto, že by nás téma prednášky nezaujímala, ale z dôvodu zmeny transfúznej úlohy arteriol. Arterioly zásobujúce náš mozog sa zúžia a rozšíria sa tie arterioly, ktoré majú na starosti prekrvenie žalúdka. A to z jednoduchého dôvodu, lebo žalúdok potrebuje viac krvi na to, aby dokázal stráviť jedlo. A ako to je s našimi svalmi keď sedíme na prednáške takmer nečinne, bez pohybu? V akej polohe sa nachádzajú arterioly zásobujúce naše svaly? Sú aktívne alebo pasívne? Samozrejme sú pasívne. Ale čo sa stane, keď nás rečník poprosí, aby sme vystúpili na pódium? Aby sme dokázali vyhovieť jeho prosbe, potrebujeme aktívne zapojenie našich arteriol prekrvujúcich naše svaly, inak by naše svaly nefungovali. Arterioly zásobujú dané časti nášho organizmu podľa potreby pod riadením sympatického nervového systému. Tak sa riadi množstvo prečerpanej krvi v danom momente do jednotlivých orgánov, či orgánových systémov nášho tela. Závisí to od danej situácie, ale každý orgán a každá bunka potrebuje v každom prípade minimálne toľko krvi, koľko je nevyhnutné k normálnemu, bezproblémovému a zdravému fungovaniu. Toto je absolútne pochopiteľné a prirodzené pre každého.

     Napriek tomu existuje porucha mikrocirkulačného systému, ktorá dokáže znemožniť túto nevyhnutnú funkciu. Je to Endoteliálna Dysfunkcia. Dysfunkcia jednoznačne znamená poruchu fungovania, ale čo znamená Endotel? Endotel je vnútornou vrstvou cievnej steny, s ktorou sa krv dostáva do kontaktu. Pozostáva z jediného radu buniek, ale práve tento rad má zásadnú dôležitosť. Celková hmotnosť endotelu v tele priemerného človeka je 1,5-2 kg, a má rozlohu futbalového ihriska. Na tejto obrovskej ploche sa vytvára látka, ktorá riadi rozšírenie a sťahovanie malých ciev, arteriol, a 

tento pohyb je už spomínané čerpanie krvi k bunkám. Toto pulzovanie by sa malo v prípade zdravého dospelého človeka opakovať 3 x za minútu v záujme ideálnej mikrocirkulácie a dokonalej látkovej výmene buniek. Ani náhodou si nemyslite, že Endoteliálnu Dysfunkciu arteriol spôsobuje na začiatku spomínaná ateroskleróza. Tento stav je skorší a nastáva pri ranom vzniku poruchy fungovania cievnej steny.

     Menovite tu dochádza k celkovému zhoršeniu fungovania systému v dôsledku vonkajších vplyvov, čo znamená, že arterioly sú občas neschopné uskutočniť pumpujúci pohyb, zníži sa ich vazodilatácia a nedokážu zásobiť naše orgány a v rámci toho naše bunky dostatočným množstvom krvi. Zvyčajne to má za následok vážne zdravotné problémy. Funkčnosť endoteliálnej schopnosti arteriol ukazuje na výsledku Arteriografu hodnota, ktorú nazývame Augmentačný index (Aix brachial). Táto hodnota je v optimálnom prípade pod -40%. Augmentačný index mladého zdravého človeka je dajme tomu -65%. O pár rokov táto hodnota môže byť aj +10%, čiže tento index sa zhoršuje.

Čo je toho dôvodom? Stačil by aj fakt, že náš organizmus starne. Ak sa k tomu pridá nezdravá životospráva, napríklad pravidelný stres, nedostatok oddychu, nesprávne stravovanie sa, prípadne fajčenie, rôzne choroby ktoré sú samozrejme sprevádzané braním liekov, a ešte zopár faktorov. V dôsledku uvedených sa vazodilatačná schopnosť arteriol zníži, nastáva Endoteliálna Dysfunkcia arteriol.  Pozrime sa teraz na to, aký proces sa presne odohráva v našom organizme, kvôli ktorému dochádza k Endoteliálnej Dysfunkcie arteriol vplyvom negatívneho životného štýlu a stresu.

     Čo je potrebné k tomu, aby sa arterioly rozšírili a aby ten rytmický čerpajúci pohyb steny ciev fungoval? Cez sympatický nervový systém sprostredkuje mozog do endotelu špeciálne elektrické impulzy. Vplyvom týchto jemných elektrických impulzov sa v endotele uvoľní oxid dusnatý, ktorý rozšíri arteriolu. Ak tento jemný elektrický impulz nedorazí do endotelu, tak sa arteriola nepohne, kvôli čomu sa do ďalších čoraz tenších ciev nedostane krv, v dôsledku čoho táto sekcia ciev nedokáže prekrviť tých niekoľko tisíc, prípadne niekoľko miliónov buniek, ktorých fungovanie závisí od tejto arterioly. Prečo elektrický impulz nedorazí do endotelu? Hovorme teraz iba o strese. Stres sa v našom nervovom systéme prejaví tiež ako istý elektrický impulz a v súvislosti od jeho sily môže potlačiť, prepísať jemné elektrické impulzy mozgu posielané do endotelu, inými slovami jeho príkazy na prevádzku arteriol.

     Predstavme si teraz človeka akéhokoľvek pohlavia v akomkoľvek veku, ktorý žije v chronickom strese. Akú Endoteliálnu Dysfunkciu arteriol asi tento človek bude mať? Aký Augmentačný index nám Arteriograf asi ukáže? Je to ľahká otázka. Namiesto intervalu do -40% napríklad +10% alebo aj vyššie. A stres je samozrejme iba jedným z uvedených deštruktívnych faktorov. Ako ďalej pri nameraní takej chronickej hodnoty Arteriografom? Tomu človeku by sme predsa len mali poradiť, ponúknuť riešenie.

     Nuž, v dnešnej dobe je evidentne ťažké vyhnúť sa stresovým situáciám, veľa toho nenarobíme ani so stravou, keďže sa nutričné hodnoty a kvalita našich potravín čoraz viac zhoršuje, v dnešnom zrýchlenom, hektickom svete je ťažké si prirodzeným spôsobom zabezpečiť oddych a regeneráciu. Dostatočne silnou vôľou môžeme prestať fajčiť, zrieknuť sa prehnanej konzumácie alkoholu. Existuje však metóda, ktorá je prístupná každému. Je to lekársky prístroj, ktorý bol vyvinutý predovšetkým na domáce použitie.

     Tento prístroj posiela organizmu práve tie jemné elektrické impulzy, vplyvom ktorých sa rozbehne produkcia oxidu dusnatého v endotele, čím budú arterioly schopné vykonávať svoju úlohu dokonale a v organizme sa vytvoria ideálne podmienky pre ideálne fungovanie. Pomocou Arteriografu môžeme sledovať dopad cievnej terapie nielen na zlepšení sa Augmentačného indexu. Vďaka trvalej a pravidelnej terapie sa zlepšia aj všetky ostatné parametre. Ak Vás toto terapeutické riešenie zaujalo, spojte sa so mnou a všetko Vám ukážem, vysvetlím a ak by ste sa rozhodli pre terapiu, pomôžem Vám so zaobstaraním.

Centrálny tlak (SBPao)

     V tomto bode bude našou témou Centrálny tlak (SBPao). Horná hodnota krvného tlaku je systolická (Sys), spodná hodnota je dyastolická(Dia), a rozdiel medzi nimi je pulzný tlak(PP). Stále si takmer každý myslí, že dôležitá je hodnota krvného tlaku meraná na ramene. Nie je to však tak, naozaj dôležitou je srdcový krvný tlak. Vyjasnime si teda aj toto. Centrálny systolický krvný tlak (SBPao) meraný v aorte je v normálnom prípade nižší, ako periférni krvný tlak meraný na ramene. Normálna horná hodnota SBPao je nižšia ako 140 hg/mm. Keď augmentačný index z akéhokoľvek dôvodu zvýši, zvýši sa aj Centrálny krvný tlak (SBPao). Prečo je centrálny krvný tlak dôležitý? Pretože od tejto hodnoty závisí naše zdravie, prípadne aj smrť. Je to tak preto, lebo pri trvalom zvýšení centrálneho krvného tlaku sa v dôsledku príliš vysokého tlaku zaťažujúceho stenu cievy stena  stráca elasticitu, pružnosť a stáva sa tuhšia.

     Predstavme si to tak, ako keď si obujeme nové topánky, ktoré nás miestami tlačia, na ktorých potláčaných, iritovaných miestach vyvinú mozole. Takto sa vytvárajú napríklad kurie oká. Podobné procesy sa odohrávajú aj na stenách ciev. Keď sa tlak dlhodobo zvýši, ako sa môže ubrániť? Vytvorí si hrubšiu stenu. Zhrubne stena endotelu a stredná vrstva hladkého svalu. V medicíne sa to nazýva vaskulárna hypertrofia.   Po vyvinutí tohto zhrubnutia steny cievy, vplyvom ďalšieho tlaku sa v zhrubnutej stene cievy vyvinú také gény, ktoré tam pôvodne nie sú. Tieto gény produkujú také hormóny, ktoré v krčnej tepne vyvolávajú tvorbu kostí. V cievnej stene sa vyvinie apatit. A to všetko je následkom dlhodobo zvýšeného centrálneho tlaku. Aj preto je veľmi dôležité, aby sme o zvýšení centrálneho krvného tlaku vedeli.

     Nateraz je už asi každému jasné, že krvný tlak by mali v každej ordinácii merať Arteriografom. Arteriograf odmeria periférny a aj centrálny krvný tlak. Vo väčšine prípadov je bohužiaľ centrálny krvný tlak vyšší ako periférny, normálny krvný tlak meraný na ruke. S poznaním oboch hodnôt sme schopný včas odhaliť problém a predísť väčšiemu problému. Ak človek nevie o zvýšenom centrálnom krvnom tlaku, tak mu hrozí vyvinutie vaskulárnej kalcifikácie.

     Pozrime sa na časový výskyt troch diskutovaných parametroch. Ktorý ukazovateľ spôsobuje chronické zvýšenie centrálneho krvného tlaku? Len si premyslime o čom bola doteraz reč. Je jednoznačné, že v dôsledku zhoršenia Augmentačného indexu(Air brachial) sa zvýši centrálny tlak, tým zhrubne, zosilnie stena cievy, objavia sa gény, ktoré produkujú hormóny vyvolávajúce proces kalcifikácie, kvôli čomu cievy stuhnú (Stiff). Stuhnuté, skalcifikované cievy prirodzene zvýšia aj rýchlosť pulznej vlny(PWVao). Z tejto hodnoty môžeme vidieť, v akej miere sa Arteriálny Stiffness vyvinul. U pacienta sa môžeme sústrediť aj na aktuálny stav.  Ak je pacient napríklad mladý muž a má zvýšený iba jeden augmentačný index, tak je v oveľa lepšej pozícii ako ten, u ktorého je zvýšená už aj rýchlosť pulznej vlny (PWVao), lebo vtedy už hovoríme o ateroskleróze  s pravdepodobnosťou usadzovaní vápnika. Merané hodnoty majú samozrejme informačný charakter, a keď pacient sám nie je odborným lekárom, tak pre podrobnejšie vyšetrenie odporúčame pacientovi návštevu kardiológa.

Predpovedania ochorenia žien.

     A tým pomaličky prechádzame na bod,  v ktorom si vyjasníme spôsob predpovedania ochorenia, prípadne aj smrti pomocou Arteriografu. Určením rýchlosti pulznej vlny aorty dokážeme zlepšiť predvídanie a prevenciu kardiovaskulárnych ochorení. Aby to bolo úplne zrozumiteľné, zoberme si ako príklad určitú skupinu ľudí, ich špecifický stav. Mám konkrétne na mysli skupinu žien, ktoré sa vekovo priblížili k menopauze. Na základe štatistických údajov v dnešnej dobe bohužiaľ na kardiovaskulárne ochorenie zomiera viac žien v strednom veku ako mužov totožného veku. Tento pomer je u žien 58%, kým u mužov 42%. Zopár desaťročí dozadu bol tento pomer opačný. Čo je toho dôvodom? Odpoveďou nie je nič iné ako zmeny v životospráve, v zmene zastupovanej pozície v rodine a v spoločnosti v dôsledku čoho sa ženy možno skôr vyčerpajú.

     Zmenila sa aj ich tradičná úloha v živote, častejšie fajčia, konzumujú viac alkoholu, oveľa viac žien žije mestským životom, vykonávajú vážne pracovné úlohy, šoférujú, sú viac vystavené stresu, atď. Ako dokáže týmto ženám Arteriograf pomôcť? Medzi výsledkami merania Arteriografom sa u žien v strednom veku častejšie objavujú na prvý pohľad nevysvetliteľné hodnoty. Na všetko však existuje vysvetlenie, ak dostatočne poznáme fungovanie ženského organizmu. Menopauza. Tento pojem podľa mňa pozná nie len väčšina žien. Menopauza je zložité spojenie psychických a fyzických symptómov. Objavuje sa v rôznej miere a okrem toho má u každej individuálny charakter.  

     Menopauza označuje obdobie v živote ženy, kedy sa produkcia estrogénu vaječníkov zníži, respektíve zastaví. Tieto zmeny žiaľ v značnej miere ovplyvňujú fungovanie ciev. V ženskom tele zabezpečuje estrogén obrovskú ochranu. Preto je výskyt srdcového infarktu u žien v plodnom veku tak zriedkavý. Estrogén je veľmi dôležitou molekulou z hľadiska krvného obehu, pretože odohráva významnú úlohu v stene ciev, v endotele a aj vo vrstve hladkého svalstva ciev. V normálnom prípade sa menopauza objaví vo veku 45 až 60 rokov a môže trvať niekoľko rokov ale aj desaťročí. O predčasnej menopauze hovoríme v prípade, ak sa činnosť vaječníkov zníži alebo úplne zastaví už pred 40. rokom.

     Ak pri meraní s Arteriografom v prípade ženy v strednom veku spozorujeme zvýšenú hodnotu augmentačného indexu, a okrem normálneho krvného tlaku nameraného na ruke sa zvyšuje aj centrálny krvný tlak, môžeme to považovať aj za následok menopauzy. Ako tento proces v skutočnosti zjednodušene vyzerá? Kvôli zníženej hladine estrogénu sú malé cievy menej schopné rozpínania sa, zvýši sa augmentačný index v dôsledku čoho sa zvýši aj centrálny krvný tlak, čo z dlhodobého hľadiska spôsobuje zhrubnutie svalstva ľavej komory srdca, ktorú príslušné cievy nedokážu zásobiť dostatočným množstvom krvi, v artérii sa rozbehne proces kalcifikácie, čiže aterosklerózy. Potom je infarkt, mozgová porážka, či akákoľvek choroba vyplývajúca z poruchy mikrocirkulácie, už len otázkou času.

     Čo by sme odporučili týmto ženám stredného veku, ak by opakované merania vykázali totožné výsledky aj napriek tomu, že sa dáma stravuje zdravo, nefajčí, je vystavená relatívne nízkemu stresu, čiže keď je možné ostatné príčiny zvýšeného augmentačného indexu a centrálneho krvného tlaku vylúčiť? Môžeme odporúčať celkové gynekologické vyšetrenie. Pomocou laboratórneho vyšetrenia sú k diagnostikovaniu predčasnej menopauzy odporúčané vyšetrenia TSH, FSH, LH a estradiolu.  V prípade predčasnej menopauzy je možné symptómy liečiť doplnením estragénu a tým sa predchádza uvedeným vážnejším zdravotným problémom.

     Samozrejme sa odporúča aj pravidelné používanie prístroja na terapiu ciev, lebo táto terapia dokáže vykompenzovať aj príznaky menopauzy, jeho pomocou bude vaskulárny systém dotyčnej ženy fungovať opäť ideálne.

     Položme si znova otázku. Prečo je potrebné vyšetrenie Arteriografom? Zrejme preto, lebo bez tohto vyšetrenia by tieto ženy nemali ani tušenia o rozbehnutom deštruktívnom procese na úrovni mikrocirkulácie, ktorý môže spôsobovať vážne zdravotné problémy. Včasnou diagnostikou a vhodnou terapeutickou liečbou je možné týmto problémom predísť, čo ženám zabezpečí pekný, zdravý a dlhý život. Keby bolo rozhodnutie v mojich rukách, nariadil by som povinné vyšetrenie Arteriografom každej žene, ktorá dovŕšila 35 rokov.

Rola Arteriografu v prevencii.

     Vyšetrenie Arteriografom by však samozrejme nebolo potrebné len u žien v strednom veku, nakoľko podľa už uvedenej smutnej skutočnosti sa ateroskleróza objavuje vo vysokých %-ách už aj v tínedžerskom veku. Ako to už vieme, aj stres môže byť príčinou zvýšeného augmentačného indexu a priznajme si, veľmi málo ľudí sa dokáže správne vysporiadať s napätým situáciami. Na základe toho teda môžeme povedať, že v záujme prevencie kardiovaskulárnych ochorení by sa mal každý podrobiť vyšetreniu s Arteriografom minimálne raz za pol roka. K tomu by však bolo potrebné, aby Arteriografom disponovalo každé zdravotnícke zariadenie, každá ordinácia a súkromná ambulancia.

     Súčasná medicína bohužiaľ nesmeruje k prevencii, predchádzaniu. Už ani používaný názov týchto zariadení nie je správny. Zdravotnícke zaradenia sú dnes viac zariadenia ochorení, v ktorých sa nekoncentrujú na zachovanie zdravia, ale na liečbu chorôb. Ani zdravotnícke centrá nenavštevujú zdraví, ale chorí ľudia. Práve v tejto oblasti by bola potrebná iniciatíva včasnej diagnostiky a prevencie pomocou Arteriografu. Arteriograf by mali mať v akomkoľvek zariadení, v ktorom vykonávajú akékoľvek vyšetrenia či diagnostiku, pretože tento prístroj nehrá úlohu len v prevencii, ale aj v motivovaní pacientov. Ako si to máme vysvetliť?

     Arteriograf je pre pacienta a jeho terapeuta takým potvrdením, ako zrkadlo pre kozmetičku či kaderníka. Predstavte si aký by to bol pocit, keby sme v kozmetike, u kaderníka či na skúške šiat výsledok nemohli vidieť v zrkadle. Pre pacienta a aj pre terapeuta je dôležité, aby mohli sledovať úspešnosť liečby, terapie, či akéhokoľvek zákroku pomocou opakovaného merania a aby na základe výsledkov mohli korigovať terapiu správnym smerom. 

     Z hľadiska pacienta môže byť taktiež dôležitá hmatateľnosť akejkoľvek činnosti, ktorú vykonáva v záujme svojho zdravia. Napríklad keď prestane fajčiť, piť kávu, alkohol, venuje viac pozornosti svojmu stravovaniu, vyhýba sa stresovým situáciám, alebo sa naučí tieto situácie kontrolovať, dopraje si viac pohybu, športu a oddychu, atď. Samozrejme sa nevzdáva a pokračuje vo svojej novej životospráve, so svojou terapiou s väčšou vytrvalosťou, elánom, keď z času na čas uvidí na výsledkoch Arteriografu, akou mierou sa zlepšil stav jeho vaskulárneho systému.

Cítime že máme problém?

     Pamätáte sa? Na začiatku som to už spomenul. Veľkým problémom je, že poruchy mikrocirkulácie, stav našich ciev, či fungujú správne alebo nie, či vykonávajú svoju úlohu alebo nie, necítime.

     Náš mozog nevníma horšení stav krvného obehu, nebolí to, takže si myslíme, že je všetko v poriadku. To, čo môžeme cítiť, čo môže spôsobovať bolesť, čo je možné diagnostikovať, je už následkom nedostatočného obehu krvi. Keďže svoje cievy necítime, nemôžeme okamžite cítiť ani zlepšenie, pozitívne zmeny. Vezmime si napríklad už spomínanú fyzickú terapiu ciev. Je len veľmi málo ľudí, ktorí by čokoľvek cítili počas terapie alebo po nej, pomocou Arteriografu však dokážeme úžasne preukázať pozitívne účinky aj krátkej terapie v trvaní 8 minút.

     Pacient si pohodlne ľahne na terapeutickú posteľ, pripravíme ho na meranie Arteriografom, potom nasleduje 2 minútové meranie, 8 minútová terapia a opäť 2 minútové meranie. Rozdiel medzi výsledkami 2 meraní je takmer neuveriteľný. Vo väčšine prípadov môžeme vidieť výrazné zlepšenie všetkých ukazovateľov. Vidiac toto zlepšenie pacient samozrejme pochopí, že sa v záujme zlepšenia svojho stavu oplatí niečo robiť, a bude vytrvalo pokračovať v činnosti, ktorej sa venuje pre vlastný prospech .

     Ospravedlňujem sa pre dĺžku tohto výkladu, myslím si však, že tomu, kto si publikáciu prečítal bolo všetko vysvetlené a prvé čo ho napadne bude, aby čím skôr vyhľadal miesto, kde sa pomocou Arteriografu môže dozvedieť v akom stave je jeho cievny systém a v prípade problému, alebo ak chce predísť problému, si môže pomocou prístroja na fyzickú terapiu ciev svoj stav postupne zlepšovať. Keďže mám k dispozícii oba prístroje, som Vám k dispozícii. 

S pozdravom,   Kiss Béla  terapeut.

Mohlo by Vás zaujímať ...

Stiahnite si novú informačnú brožúru o cievach…
Vyšla nová informačná brožúra o cievach, a to úplne zadarmo.Prečítaj viac »
5. časť Mikrocirkulácia – Ako zlepšiť zdravie ciev
Ako zlepšiť zdravie ciev? Jednou z ciest je stimulovať narušenú mikrocirkuláciuPrečítaj viac »
4.časť Mikrocirkulácia – Ochorenia a problémy súvisiace s narušenou mikrocirkuláciou
Ochorenia a problémy súvisiace s narušenou mikrocirkuláciou Metabolické ochorenia, napr.Prečítaj viac »
3. časť Mikrocirkulácia – Význam mikrocirkulácie
Význam mikrocirkulácie Je zrejmé, že nerušený krvný tok je veľmiPrečítaj viac »
2.časť Mikrocirkulácia – Náš krvný obeh
Krvný obeh Naše srdce v kľudovom stave vháňa do krvnéhoPrečítaj viac »
1.časť Mikrocirkulácia – Úvod
Mikrocirkuláciou je označovaná tá časť krvného obehu, ktorá prebieha vPrečítaj viac »
V akom stave sú vaše cievy?
Viete v akom stave máte svoje cievy? Lektor: Béla KissPrečítaj viac »
Zistenie funkčnosti ciev bez lekára.
Aby sme zistili funkčnosť nášho cievneho systému, už nemusíme navštíviťPrečítaj viac »
logo-01

Coop Center, Orechová 60, 900 42 Dunajská Lužná

0903 217 768

info@vaster.sk

Copyright © Vaster, s.r.o.